Seminerler

Enneagram eğitimleri doğuştan sahip olduğumuz mizaç yapımızı bilmek, tanımak ve fark edebilmekte detaylı ve geniş bir bilgi edinmemizi sağlar. Enneagram eğitimleri ile kişi potansiyel imkân ve kabiliyetlerinin farkına varır. Bu potansiyellerini geliştirebilme ve risklerini iyileştirebilme imkânına sahip olur.


Enneagram eğitimleri ile temelde kişinin kendinin farkına varması ve kendi dışındakini anlayabilmesi amaçlanır.

“Kişiliğin PİN Kodu” Semineri

Kendilik farkındalığıyla özdeğer bilincine ulaşmak, mizaçların arayışlarını bu bilinç gücüyle birleştirmek, öğrenmenin önündeki mizaç engellerini fark edebilme ve aşabilme motivasyonunu kazanmak...
“Çocuklar Neden Farklı?” Semineri

Aile fertleri birbirlerinin mizaç farklılıklarını fark etmeli, bu farklılıkları aile içindeki etkili iletişim ve huzuru için olumlu yönde kullanma becerisi geliştirmeli. Enneagram bilgisi yardımıyla karı-koca ve çocuk-ebeveyn ilişkileri daha sağlıklı kurulabilir.
“İş Dünyasında Enneagram” Semineri

‘Kalıcı’ ve ‘sürdürülebilir’ sonuçlar ve verimli üretim için iş ortamlarında kurulacak takım ve ekipler, organizasyon yapısına uygun mizaçlara sahip kişilerden oluşturulmalı. Bu ihtiyacın karşılanmasında Enneagram bilgisi ve mizaç yaklaşımı şirketler için insan kaynakları yönetiminde önemli kolaylıklar sağlar.
“Mizaç Merkezli Ebeveynlik/Öğretmenlik” Semineri

Bu seminer mizaçlarla ilgili genel bilgisi olan eğitimci ve ebeveynler içindir. Enneagram bilgisinin pratik yaşam içerisinde, aile içinde/sınıf içinde nasıl doğru şekilde kullanılacağına dair farkındalık kazandırılması amaçlanır.

EPOSTA ABONELİĞİ