“Benim kişilik tipimin doğası bana açıklandığında tüm hayatımın en aydınlatıcı anlarından birini yaşadım.”

Psikoloji Profesörü , Charles T.Tart, Ph.D.

BİZ KİMİZ?

Modern dönemin en büyük kaybı, kendine miras bırakılan pek çok alandaki birikimleri reddetmesidir. Her şeyi en baştan tanımlama ve anlama çabası yeni kavramları algımıza soksa da insanlığın tüm problemlerini çözmekten aciz kalıyor. Bu ise insanlığın yüzyıllar boyunca deneyimleyerek kuşaktan kuşağa devrettiği birikimlerin kıymetinin yeniden anlaşılması ihtiyacını beraberinde getiriyor. Başta eğitim, sağlık, psikoloji gibi insanı merkeze alan pek çok alan, kadim bilgileri yeniden keşif yolculuğuna çıkmış durumda. Bu yolculuktan eli boş dönen yok. İşte Enneagram bilgisi, modern insan için böyle bir yolculuğun hediyesi. Eğitim dünyasına gönül vermiş bizler, bu yolculuk esnasında bizzat tecrübe ettiğimiz Enneagram metodolojisinden çok etkilendik. İnsanı tanıma yolculuğunda mizaç farkındalığının nasıl dönüştürücü etkilerini yakinen deneyimledik. Ve Enneagram bilgeliğini merkezinde insanı tanımak ve anlamak, gelişimine katkı sağlayacak pek çok eğitim ve faaliyetlerini organize etmek üzere yola çıktık. Bizler, süregelen sistem ve işleyişlerin yeni nesillerin arayışlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını, artık yeni yaklaşım ve paradigmaların ortaya konulması gerektiğine inanıyoruz.

NE YAPIYORUZ?

Enneagram Eğitim&Danışmanlık olarak, insanı merkeze alan her iş ve süreçte Enneagram mizaç yaklaşımının tanınması, bilinmesi ve yaşamın bir parçası olması için çalışmalar yürütüyoruz. Enneagram bilgisi ışığında özgün yaklaşımlar geliştiriyoruz. Özellikle eğitim kurumları için geliştirdiğimiz ENOKSİS hizmetiyle eğitim kurumlarına mizaç merkezli yaklaşım sunarken, ENREHET adını verdiğimiz Enneagram Rehberlik Etkinlikleri ile Türkiye’de alanındaki ilk ve özgün rehberlik etkinliklerini eğitim kurumlarının istifadesine sunuyoruz. Mizaç tespitleri için hazırladığımız Enneagram testleri ile mizaç tespitleri ve her mizaca özel raporlar hazırlıyoruz. Düzenlediğimiz bireysel ve kurumsal Enneagram Eğitimleri ile mizaç özellikleri üzerinden insanı tanıma, kendimizi fark etme ve anlama yolculuklarına çıkıyoruz.

NEDEN YAPIYORUZ?

İnsan şu hayatın en değerli hazinesidir. Bu hazinenin kıymetinin bilinmesi, bu kıymet çerçevesinde değer görmesi ve bulunduğu her ortam ve zemini değerli kılması için ‘insan’ın daha yakından tanınması, anlaşılması ve bilinmesine ihtiyaç vardır. Çünkü bu ihtiyacın karşılanmasıyla daha yaşanabilir bir dünya ve toplum inşa edilecektir. Bu nedenle insana değer katan ve katma değer sağlayan her yaklaşım çok kıymetli ve önemlidir. Bizler, Enneagram bilgisinin sağladığı bu değerin eğitim, iş ve insani ilişkiler noktasında kullanılabilmesi ve istifade edilmesini arzu ediyor ve başta eğitim olmak üzere insanın olduğu her ortamda bu bilgiden faydalanılmasını temenni ediyoruz.

https://enneagramegitim.com/wp-content/uploads/2019/06/Duvar-pano-min-1200x600.jpg

EPOSTA ABONELİĞİ