Enoksis

Eğitime ‘mizaç merkezli’ perspektif sunan, yeni, özgün ve nitelikli bir eğitim yaklaşımıdır. Mizaçların farklılıklarını esas alır ve mizaç merkezli rehberlik süreçlerinden oluşur.

Read more
Enrehet

Enrehet, Rehber Öğretmenler için tasarlanmış bireysel ya da grup halinde uygulanabilen, mizaçlar özelinde hazırlanmış Rehberlik Etkinlikleri’dir.

Read more
Test

ENOKSİS’in test kısmında öğrencilerin mizaç tiplerinin tespiti gerçekleştirilir.

Read more
Eğitimler

Bu eğitimler, doğuştan getirdiğimiz mizaç özelliklerini bilmek ve daha yakından tanıyabilmek için gerçekleştirilir. Enneagram eğitimleri ile insanlar potansiyel imkan ve kabiliyetlerinin farkına varır. Bu potansiyellerini geliştirebilme ve risklerini iyileştirebilme imkanına sahip olur.

Read more
Rapor

ENOKSİS’in ‘Enneagram Digital’ kısmı ile öğrencilerin mizaç tipleri ve kanat mizaçları tespit edilerek, sonuçlar detaylı bir şekilde raporlandırılır.

Read more
Yayıncılık

Günümüz eğitim dünyasında teknoloji ya da eğitim uygulamalarına yapılan yatırımlara rağmen istenilen sonuçların alınamadığını görüyoruz. Bunun nedenleri arasında en temel sorun öğrencinin bireysel farklılıklarının, kendi imkan ve kabiliyetlerinin ve mizaç yapılarının dikkate alınmaması geliyor. Çünkü her çocuk ayrı bir alem, her çocuk ayrı bir dünya…Ve her bir çocuğa ulaşmak için ona özel bir yola ihtiyaç var.

Read more

EPOSTA ABONELİĞİ