https://enneagramegitim.com/wp-content/uploads/2018/03/laptop-1200x450.jpg
Enneagram Eğitimleri

Enneagram eğitimleri doğuştan sahip olduğumuz mizaç yapımızı bilmek, tanımak ve farkedebilmekte detaylı ve geniş bir bilgi edinmemizi sağlar. Enneagram eğitimleri ile kişi potansiyel imkan ve kabiliyetlerinin farkına varır. Bu potansiyellerini geliştirebilme ve risklerini iyileştirebilme imkanına sahip olur.
Enneagram eğitimleri ile temelde kişinin kendinin farkına varması ve kendi dışındakini anlamayabilmesi amaçlanır.

Enneagram Eğitim&Danışmanlık olarak verdiğimiz bazı eğitim ve seminerlerimiz:


Enneagram Temel Eğitimi

Eğitim İçeriği:
İnsana Bütüncül Yaklaşım
Mizaç Ve Kişiliğin Kökeni
Enneagram Nedir? Tarihçesi
Enneagram Sisteminin Dinamikleri
Enneagramda Tipler ve Temel Arayışları
Mizaç Tiplerinin Düşünce, Duygu Ve Davranış Tarzları
Mizaçların Kanat Etkileri,
Mizaçların Stres Ve Rahat Hatları
Mizaçların Sağlık Seviyeleri

Eğitimin Amacı:
Eğitim, kendini tanıma ve başkalarını anlamaya dair bir farkındalık kazanılmasını amaçlar. Güçlü yönlerin keşfi, potansiyel riskleri anlama, hayatında tekrarlayan sorunların kökenini fark etme, verimli ve anlamlı bir hayat yaşayabilme adına mizaç zemini üzerine oluşan ve gelişen kişilik tipleri hakkında bilgi sahibi olup, bu bilgiyi hayatın tüm alanlarında kullanabilmeyi hedefler.

Kimler Katılabilir?
Öğretmenler, rehber öğretmenler, anne-babalar, psikologlar, ekip yöneticileri, koçlar, mentorlar, girişimciler, okul yöneticileri, insan kaynakları profesyonelleri, senaryo-hikaye yazarları, reklamcılar, kendini tanımak ve başkalarını anlamak isteyen herkes katılabilir.

Eğitimin Süresi:
2 gün, toplam 12 saat

 


Terapide Enneagram'ın Aktif Kullanımı

Eğitim İçeriği:
Kişilik ve bileşenleri
Temel kişilik kuramları
Enneagrama göre dokuz kişilik tipi
Her kişilik tipinin potansiyel psikopatoloji ile bağlantısı
Her kişilik tipine özgü psikopatolojiye yönelik tedavi yaklaşımı
Her kişilik tipinin sağlık seviyeleri, dönüşüm ve şifa bilgileri

Eğitimin Amacı:
Terapide enneagramın aktif olarak kullanımı; terapiste yolu kısaltan, elindeki alet çantasını zenginleştiren bir yetkinlik sunar. Danışan açısından bakıldığında; terapiye getirdiği soruna sebep olabilecek mizacına bağlı duygu, düşünce ve davranış repertuarını tanıması yanında, kendi kişiliğini derinlemesine anlaması, sadece problemi hakkında değil aynı zamanda “en iyi kendisi” olması sürecinde de rehberlik içerir.

Kimler Katılabilir?
Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikoloji ve pdr öğrencileri

Eğitimin Süresi:
2 gün, toplam 12 saat


Enneagram Uzmanlık Eğitimi

Eğitim İçeriği:
Kadim Bilgeliklerde İnsana dair yaklaşımlar
İnsana bütüncül bakış
Mizaç tiplerinin ayrıntılı temel özellikleri
Kanat mizacın ana mizaç üzerine etkileri
Mizaç tiplerinin rahat-stres hattıyla ilişkisi
Alt tiplere bakış ve mizaç tipleri üzerindeki etkisi
Mizaçların birbiri ile ilişki dinamikleri
Mizaç tiplerinin sağlık seviyeleri ve bu seviyelerde ilerleme yolları
Her mizaç tipi için gelişim önerileri

Eğitimin Amacı:
Enneagrama Giriş eğitiminden sonra kişinin kendisini ve diğer insanları geniş bir pencereden tanıyabilmesi, Enneagram Metodolojisini daha derinlikli olarak kavrayabilmesi, mizaçların birbiri ile ilişki dinamikleri, mizaçların Sağlık Seviyeleri ve Alt Tip Kavramlarının Uzmanlık Eğitimi ile pekiştirilmesi ve daha ileri bir Enneagram bilgisi kazanılması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir?
12 saatlik Temel Enneagram Eğitimini tamamlamış olan öğretmenler, rehber öğretmenler, anne-babalar, psikologlar, ekip yöneticileri, koçlar, mentorlar, girişimciler, okul yöneticileri, insan kaynakları profesyonelleri, senaryo-hikaye yazarları, reklamcılar, kendini tanımak ve başkalarını anlamak isteyen herkes katılabilir.

Eğitimin Süresi:
4 gün, toplam 24 saat


Kişiliğin Pin Kodu - Kimsin?

Seminerin İçeriği:
Kendilik farkındalığı
Özdeğer bilinci
Hayata değer katma
Temel mizaç arayışları
Mizaç potansiyelleri ve riskleri
Mizaç motivasyon noktaları
Meslek seçiminde mizaç uygunluğu

Seminerin Amacı:
Kendilik farkındalığıyla özdeğer bilincine ulaşmak, mizaçların arayışlarını bu bilinç gücüyle birleştirmek, öğrenmenin önündeki mizaç engellerini farkedebilme  ve aşabilme motivasyonunu kazanmak, özellikle lise dönemi öğrencileri için bu farkındalığın gücüyle akademik süreçlere yönelik içsel motivasyon gücünü ortaya çıkarmak.

Kimlere Yönelik?
Lise kademesi öğrencilerine yöneliktir..

Seminer Süresi:
90 dk.