Enneagram Eğitimleri

Enneagram eğitimleri doğuştan sahip olduğumuz mizaç yapımızı bilmek, tanımak ve fark edebilmekte detaylı ve geniş bir bilgi edinmemizi sağlar. Enneagram eğitimleri ile kişi potansiyel imkân ve kabiliyetlerinin farkına varır. Bu potansiyellerini geliştirebilme ve risklerini iyileştirebilme imkânına sahip olur.


Enneagram eğitimleri ile temelde kişinin kendinin farkına varması ve kendi dışındakini anlayabilmesi amaçlanır.

Temel Enneagram
Eğitimi

Enneagram Mizaç Merkezli Kişilik metodolojisinin temel kavramlarının, 9 mizaç yapısının anlatıldığı Enneagram’ın ilk basamak eğitimidir.
2. Seviye Enneagram Eğitimi

Temel Enneagram Eğitimini tamamlayıp öğrenilen Enneagram kavramları ve mizaçlar hakkında daha detaylı bilgiler edinmek, derinleşmek ve ilerlemek isteyenler için düzenlenen bir eğitimdir.
Enneagram Alt Tipler Eğitimi

Enneagram’ın insanın yapısını derinlemesine açıklayabilme kapasitesinin önemli bir kısmı da Alt Tiplerden ileri gelir.
Enneagram Gelişim Seviyeleri Eğitimi

Temel Enneagram Eğitimlerimize katılıp Enneagram konusunda daha da derinleşmek ve ilerlemek isteyenler için Enneagram Gelişim Seviyeleri Eğitimi.
Terapide Enneagram’ın Aktif Kullanımı Eğitimi

Eğitim; terapide her mizaç̧ tipindeki danışanla terapötik ilişkinin nasıl kurulacağı, bu mizaçların potansiyel problemlerinin neler olabileceği, terapide hangi ekol ve teknikler üzerinden daha işlevsel bir şekilde çalışılabileceğine dair beceri geliştirmeye yönelik uygulamalı bir eğitimdir.
Enneagram İlişkiler Eğitimi

İlişkilerde ortaya çıkan duygu, düşünce ve davranışlarımız doğuştan sahip olduğumuz mizaç yapımızdan kök alır.
Danışmanlıkta Enneagram Eğitimi

Enneagram, danışmanlık sürecinde; çalışmanızı organize etmede ve sizden danışmanlık almak için başvuran kişilerin hayatlarındaki en kalıcı kalıpları anlamada yolu kısaltan, derinlikli bilgi sağlayan bir sistemdir.
Çocuk Merkezli Enneagram Eğitimi

Enneagram Mizaç Merkezli Kişilik metodolojisinin temel kavramlarının, 9 mizaç yapısının çocuk merkezli olarak ele alındığı Enneagram’ın ilk basamak eğitimidir.

Planlama aşamasındaki eğitimlerimiz:

Mizaç Merkezli Öğretmenlik Eğitimi
Mizaç Merkezli Ebeveynlik Eğitimi

Enneagram Eğitici
Eğitimi


EPOSTA ABONELİĞİ