AİLE REHBERİMİZ mizacı merkeze alan bir rehberlik hizmetidir. Hepimiz doğuştan getirdiğimiz bir mizaç yapısı ile doğarız. Bu mizaç yapıları birbirinden farklılık göstermekle birlikte ebeveyn, çevre, kültür ve eğitim gibi dış faktörlerden etki alır. Bu etkiler mizaç yapılarına bağlı olarak duygu, düşünce ve davranış görüntüsüne sebep olur. Mizaç yapımızdaki bu yansımalar yetişkinlikle birlikte kişilik özellikleri olarak kendini gösterir.

Mizaç yapısının sağlıklı gelişimi psikolojik denge ve olumlu kişilik gelişimine katkı sağlar. Aksi durumlar bireyin kendi ve çevresiyle ilişkilerini ve uyumunu olumsuz etkiler.

Bu nedenledir ki, kişinin kendi gelişimi ve ilişkilerini yönetme becerisi için mizaç bilgisi ve mizaç merkezli yaklaşımlar kısa, net ve güvenilir bir yol göstericidir.

Bizler AİLE REHBERİMİZ çalışmamızı bu perspektifle ele alarak Türkiye’de bir ilk olan “Mizaç Merkezli Rehberlik” yaklaşımını geliştirdik.

Amacımız; kişisel imkan ve kabiliyetlerimizi fark etmek, ilişkilerimizi ve aile bütünlüğümüzü bu dinamikler üzerinden yürüterek; mutlu, huzurlu bireyler ve toplum yapısının oluşmasına katkı sağlamaktır, diyebiliriz.

Peki AİLE REHBERİMİZ nedir?

Uzmanlar eşliğinde, online/çevrimiçi platformlar ve özel geliştirilmiş yazımlarla, detaylı ve nitelikli mizaç bilgilerinin paylaşıldığı, yol ve yön gösterici çalışmalar içeren bir psikolojik destek hizmetidir.

Kişiye bireysel, eğitim, iş, ilişki ve aile hayatında fayda sağlayacak, kendi psikolojik dinamiklerini tanıtan, pratikte uygulama imkânı bulabileceği ve olumlu sonuçlar almasını sağlayıcı psikolojik destek ve rehberlik uygulamasıdır.

İnsan hayatının merkezinde olan kişiler arası ilişkilerin sağlıklı kurulabilmesine hizmet eden, ilişki ve iletişimi yüksek bir farkındalıkla yürütebilmeye imkânı sunan, uzman desteği ve içeriği ile sosyal hayatı pozitif yönde etkileyen modern bir gelişim programıdır.

Aile içi ilişki dinamiklerini mizaç ve kişilik merkezinde ele alıp aile içindeki tüm bireylere kendini tanıma, muhatabını anlama ve sağlıklı aile içi iletişimin aileye özgü tasarlanmasına imkan sunan bir danışmanlık hizmetidir.

Çiftler arasında romantik ilişkilerin ideal bir noktaya ulaşmasına hizmet eden, ilişkinin karşılıklı psikolojik ihtiyaçlarının bilinmesine ve bu ihtiyaçların giderilmesine ışık tutan, karşılıklı saygı, güven ve sevginin yaşanabilmesine kılavuzluk eden, bireylerin sağlıklı ve verimli ilişkiler yaşamasına hizmet eden bir rehberlik organizasyonudur.

Anaokulundan üniversiteye tüm eğitim hayatı boyunca yaşa ve sınıfa uygun, mizacı ve dönemsel özellikleri referans alan, motivasyon ve başarıyı artırmaya dair pratikler sunan, öğrencinin kendisine ve/veya ebeveynlerine kişiye özel nokta atış yönergeler ve bilinç artırıcı içerikler ve bilgilendirmeler paylaşan bir eğitim destek faaliyetidir.

Çocuklarımızı tanıma, onların kabiliyet ve potansiyellerini fark etme, risk ve kısıt alanlarını bilme, karşılıklı olarak verimli, geliştirici bir iletişim oluşturabilme ve mizaçlarına uygun bir ebeveynlik yapabilme pratiğidir.

Özetle AİLE REHBERİMİZ;
özelde bireyin kendini, genelde ilişki ve aileyi yüksek bir farkındalığa yönelten, pozitif bir iklim oluşmasına katkı sağlayan, mizaç ve kişilik farklıklarının dikkate alındığı, mizaç yapısına özgü çözümlerin sunulduğu, kullanıcı paneli ve mobil uygulamamız üzerinden içerik paylaşımlarına ve duyurularına ulaşıldığı, her an yanınızda olan kişisel, ilişkisel ve aileye yönelik destek faaliyetlerinden oluşan bir rehberlik hizmetidir.

www.ailerehberimiz.com

EPOSTA ABONELİĞİ