EnneagramİK raporlamaları ile, yönetim, işe alım, kariyer yönetimi, ekip oluşturma, eğitim planlama, personel ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinde şirket ve eğitim kurumlarına destek olur.

Kişilerde, kişilik yapısını fark etmesi ile birlikte gelen kendini geliştirme yolculuğunda önemli bir kazanım sağlar.

//enneagramegitim.com/wp-content/uploads/2021/11/68fb4e98d55c1fad4c5ce735ad0bfa6497e65d28.jpeg

İş, sosyal ve özel hayatında karşısındakini daha iyi anlayıp ilişkilerini sağlıklı şekilde sürdürmesine, kişilik yapısındaki tutum ve davranışların altında yatan nedenleri görüp çözüm geliştirmesine, kişinin verimli çalışabilmesi için daha nitelikli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkı sunar.

EPOSTA ABONELİĞİ