Enneagram Gelişim Atölyeleri

Enneagram eğitimleri doğuştan sahip olduğumuz mizaç yapımızı bilmek, tanımak ve fark edebilmekte detaylı ve geniş bir bilgi edinmemizi sağlar. Enneagram eğitimleri ile kişi potansiyel imkân ve kabiliyetlerinin farkına varır. Bu potansiyellerini geliştirebilme ve risklerini iyileştirebilme imkânına sahip olur.


Enneagram eğitimleri ile temelde kişinin kendinin farkına varması ve kendi dışındakini anlayabilmesi amaçlanır.

“Her Yönüyle Mizaç” Atölyeleri

"Her Yönüyle Mizaç" atölye serimizde tüm mizaçları her yönüyle ele alıyoruz. Her mizaca bütüncül bakış sunuyoruz.

1.Seviye Film Atölyeleri


Her hafta duyurulan film, atölye öncesinde katılımcılarca izlenerek filmdeki ana karakterlerin Enneagram mizaç tiplerinin analizi yapılır.

2.Seviye Film Atölyeleri


Her hafta duyurulan film, atölye öncesinde katılımcılarca izlenerek filmdeki ana karakterlerin Enneagram mizaç tiplerinin tespiti/tahmini yapılır. Atölye içerisinde filmdeki ana karakterler, Ana Mizaç, Kanat Mizaç, Alt Tip ve Gelişim Seviyeleri bakımından irdelenir. Duygu, düşünce ve davranış motivasyonları üzerinde durulur.

EPOSTA ABONELİĞİ