https://enneagramegitim.com/wp-content/uploads/2018/03/Enoksis-Nedir-1106x380-150PPİ-1200x400.png
Enoksis Nedir ?

Eğitime ‘mizaç merkezli’ perspektif sunan, yeni, özgün ve nitelikli bir eğitim yaklaşımıdır. Mizaçların farklılıklarını esas alır ve mizaç merkezli rehberlik süreçlerinden oluşur.

Neyi Amaçlar?

İnsanoğlunun binlerce yıldır en temel arayışı kendini tanımak, anlamak ve geliştirmek olmuştur. Herkesin doğru anlaşılmaya ve tanınmaya ihtiyacı vardır.

Bu ihtiyaç her insan için geçerli olup, özellikle öğrenciler için daha belirgin ve kritik bir öneme sahiptir.

Tüm insanlık bu temel ihtiyacının karşılanması için pratik, etkili ve isabetli yaklaşımlara gereksinim duymaktadır.

Bu yaklaşımların başarısı insanın temeli olan mizaç özelliklerinin doğru anlaşılmasına bağlıdır.

Enneagram metodolojisi ve bilgeliği, mizaçların temel arayışlarını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Enneagram ilişki içinde olduğumuz yetişkinleri, çocukları doğru anlamayı ve tanımayı sağlar.

Bu çerçevede yapılandırılan ENOKSİS ( Enneagram Okul Sistemi) eğitim alanında mizaçları merkeze alan bir yaklaşımı ortaya koymaktadır.

ENOKSİS, tüm okul sistemleriyle uyumlu bir içeriğe sahiptir ve mevcut sistemlerin verimliliğine nitelikli katkı sağlar.

Özetle diyebiliriz ki;
İçeriği mizaç temelli eğitim ve rehberliktir.
Üç ana başlık ve çalışma alanından oluşur:
1 – Enneagram Eğitim
2 – Enneagram Dijital
3 – Enrehet (Enneagram Rehberlik Etkinlikleri)

Enoksis Hangi Aşamalardan Oluşur?

1 - Enneagram Eğitim
Rehber öğretmen eğitimi ve süpervizyonu.
Öğretmen ve idareci eğitimi.
Veli semineri.

2 - Enoksis Dijital (Test)
Testin uygulanması ve mizaçlarının belirlenmesi.
Dijital yazılım yardımıyla mizaç testi ve raporlama.

 

 

 

 

 

 

 

3 - Enrehet (Enneagram Rehberlik Etkinlikleri)
Rehber öğretmen eğitimi.
Enneagram rehberlik etkinliklerinin uygulanması.

Enoksis'i daha yakından tanımak için  www.enoksis.com internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

EPOSTA ABONELİĞİ