https://enneagramegitim.com/wp-content/uploads/2019/02/enneagram-slaider2-1200x450.jpg
Enrehet Nedir ?

Enrehet, Rehber Öğretmenler için tasarlanmış bireysel ya da grup halinde uygulanabilen, mizaçlar özelinde hazırlanmış Rehberlik Etkinlikleri'dir.
Türkiye’de bir ilk olarak hazırlanan ENREHET, mizaçların potansiyel imkan ve kabiliyetlerini ‘geliştirmek’ ve ‘desteklemek’ amacıyla hazırlanmıştır. Rehberlik alanında bir ilk olmakla birlikte özgün içeriklerden oluşmaktadır.

Enrehet Hangi Amaçla Geliştirildi?

Eğitim kurumları çocukların gelişimini etkileyen faktörlerin en başında gelir.
Bunun bilincinde olan pek çok eğitimci, öğretimle birlikte eğitimin de yelpazesini geliştirmeye çalışmaktadır.
Enrehet, bu çabayı gösteren kurum ve eğitimcilere nitelikli destek sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Enrehet, çocuğun okulda aldığı akademik gelişimle birlikte eğitimi ve karakter gelişimini öğrenme sürecinin bir parçası olarak kabul eden eğitimci ve kurumların aradığı bir eğitim modülüdür.
Değişen ve gelişen dünyayı doğru okuyan eğitimciler, kişilik ve karakter gelişiminin önemini biliyor ve bu gelişimine pozitif katkı sağlayacak arayışlara yöneliyor. Çünkü görüyoruz ki, Dünya harika akademik bilgisi olan ama karakter gelişimi oldukça vasat kişilerin elinde oldukça kötü bir yere gidiyor.
Enoksis'in özgün ve en nitelikli kısmını oluşturan Enrehet (Enneagram Rehberlik Etkinlikleri) bu çerçevede çocukların mizaçlarını merkeze alan etkinlikler ortaya koymuştur.

Enrehet Neyi Amaçlar?

Etkinlikler, her mizaç için özel olarak üretilmiştir.
Etkinlikler mizaçların güçlü ve geliştirmesi gereken yönlerini kapsadığından gelişimi bütüncül olarak desteklemektedir.
Çocuğa iyi olduğu alanları fark ettirip kaynak geliştirmesine yardımcı olurken bir yandan da geliştirilmesi gereken yönlerini fark ettirerek gelişimsel bir plan sunar.

Kendi mizaç özelliklerinin potansiyel noktaları ve kabiliyetleri fark eden çocuklar için bu alanlarda gösterilecek gayret için pozitif motivasyon sağlar.
Etkinlikler mizaçlar için özel tasarlandığından yararlandığı teknikler de oldukça çeşitlidir. Etkinlikler, terapötik hikayeler, drama, oyun terapisi, kukla terapisi, imgeleme ve bunun gibi pek çok teknik kullanılarak geliştirilmiştir.
Etkinlik yelpazesinin bu geniş yapısı uygulayıcıya da keyifle uygulama fırsatı sunar.

Enrehet İçeriğinde Neler Bulunuyor?

Enrehet, Enneagram billgisine sahip, psikoloji ve rehberlik alanında faaliyet gösteren psikolog ve rehber öğretmenler tarafından hazırlanmış özel etkinliklerdir.
Tüm eğitim kademelerini içeren toplam 198 rehberlik etkinliğinden oluşmaktadır.
Etkinlikler mizaçların potansiyel kabiliyet ve riskleri göz önüne alınarak her mizaç için özel olarak hazırlanmıştır. Rehber öğretmene mizaç odaklı rehberlik imkanı sunmaktadır.
Etkinlik uygulamaları basit ve sade protokollere sahiptir.

Neden Enrehet?

Okulu sadece bir öğretim merkezi değil nitelikli bir eğitim yuvasına dönüştürebilmek için.
Okulda geçirilen zamandan maksimum fayda elde etmek için.
Çocuğun bizzat kendisinin gelişimsel açıdan harika bir serüvende olduğunu farketmesi ve kendini tanıyabilmesi için.
Çocuğun kendi dinamiklerini keşfedebilmesi için.
Çocuğun başka bireylerin gelişimsel fark, ihtiyaç ve dinamiklerini keşfedebilmesine yardımcı olmak için.
Çocuğun içgörü kazanması ve benim güçlü yanlarım ve geliştirilmesi gereken yanlarım ne sorusunu sorabilme ve cevabını bulabilmesi için.

EPOSTA ABONELİĞİ