https://enneagramegitim.com/wp-content/uploads/2018/03/Rapor-1200x300.jpg
Rapor

ENOKSİS'in 'Enneagram Digital' kısmı ile öğrencilerin mizaç tipleri ve kanat mizaçları tespit edilerek, sonuçlar detaylı bir şekilde raporlandırılır.
Raporlar Rehber Öğretmen Panelinden takip edilir.
Enneagram Mizaç Testi sonunda her öğrenci için detaylı bir 'Mizaç Raporu' sunulur.
Rapor;
1-Mizaç Kimlik Kartı,
2-Genel Özellikler,
3-Doğal Olumlu Özellikler,
4-Potansiyel Riskler,
5-Tamamlayıcı Özellikler,
6-Strese Neden Olabilecek Durumlar ve Stres Altındaki Tutumlar,
7-Destek ve Gelişim Önerileri,
8- Öğrenme Ortamı,
9-Eğitimciden Beklediği Yaklaşım,
10- Öğrenme Süreci,
11-Motivasyonu ve Konsantrasyonu Azaltan Durumlar,
12-Çalışma Tarzı,
13-Öğrenme Stili,
14-Kendini İfade Etme Tarzı,
15-Uygun Çalışma Alanları,
16-Uygun İşler başlıklarını içerir.
Raporlar ana mizaç ve kanat etkisi altındaki mizaçlar olarak ayrı ayrı sunulmaktadır.

EPOSTA ABONELİĞİ