https://enneagramegitim.com/wp-content/uploads/2018/03/test-2-min-1200x300.jpg
Test

ENOKSİS’in test kısmında öğrencilerin mizaç tiplerinin tespiti gerçekleştirilir.

Bunun için Enoksis tarafından hazırlanmış olan 99 soruluk 'Enneagram Mizaç Testi' kullanır.

Enneagram Testi, Enoksis tarafından geliştirilen özel bir yazılım yardımı ile uygulanır.

Yazılım, Yönetici Paneli', 'Rehber Paneli', 'Öğrenci Paneli' olarak 3 bölümden oluşur:

Yönetici Paneli ile kurumun sisteme kaydı gerçekleştirir. Yönetici, öğrencilere yönelik yapılan rehberlik faaliyetlerini sistem üzerinden takip edebilir.

Rehber Paneli ile, öğrencilerin test raporları rehber öğretmen tarafından takip edilir. Öğrenciye özel gelişim ve uygulama çalışmaları kayıt altına alınır. Çeşitli duyuru ve etkinlikler öğrenciye veya sınıfa sistem üzerinden paylaşılır. Enrehet etkinliklerinin uygulama takipleri kayıt altında tutulabilir.

Öğrenci Paneli ile, öğrenci mizaç testini gerçekleştirir. Rehber öğretmen onayına bağlı olarak test raporuna ulaşabilir. Rehber öğretmen tarafından yapılan özel not, duyuru ve etkinlik faaliyet bilgilerine ulaşabilir.

Testin cevaplandırılması internet üzerinden gerçekleştirilir.

Her öğrenci kendisi için hazırlanan “özel kod” ile sisteme girişini gerçekleştirir ve testini uygular. Test, bilgisayar, cep telefonu ve tablet benzeri cihazlarla online olarak doldurulur.

Anaokulu ve ilkokul öğrencileri için öğrenciye dair sorular ebeveyni tarafından cevaplandırılır.

EPOSTA ABONELİĞİ